ورزش ایران / شناسه خبر: 72859 / تاریخ انتشار : 1395/10/21 18:54
|
با یک تکنیک به المپیک رفتم

سارا خوش جمال فکری: یک دوست و مشاورم، نه مربی تیم ملی

مربیان باتجربه و صاحب نظر زیادی وجود دارند که می توانند این نقش را برعهده بگیرند. دلیلی نمی بینم چون زمانی بازیکن بودم حالا بیایم در قامت یک مربی در تیم ملی تکواندوی بانوان فعالیت داشته باشم.

ایران ورزشی آنلاین / آمنه سلیمانی /  پس از سال ها دوری از شیاپ چانگ، بازگشته است. البته این بار در قامت مربی تیم تکواندوی بانوان.اگرچه خودش را مربی‌نمی داند. ساراخوش جمال فکری که آخرین تصویرش با پیراهن تیم ملی به بازی های المپیک پکن برمی گردد، خود را یک دوست و مشاور درکنار بازیکنان اردونشین توصیف می کند. مشاوری که با علاقه هرآنچه طی سال‌ها تمرین و رقابت در میدان‌های مختلف بین المللی به دست آورده است در اختیار تکواندوکاران جوان قرار می دهد. خوش جمال فکری پیش از حضور در اردوی تدارکاتی تیم تکواندوی بانوان ایران و هنگ کنگ در اردوی المپیکی بانوان نیز حضور داشت واز تجربه های المپیکی خود برای کیمیا علیزاده می گفت.

پس از سال‌ها دوری از شیاپ چانگ دوباره به تکواندوی بانوان نزدیک شدی.

با برنامه خاصی نیامدم. به من گفتند در اردوی مشترک ایران و هنگ کنگ حضور داشته باشم من هم قبول کردم. پیش از این هم در اردوی آماده سازی کیمیا علیزاده جهت حضور در المپیک ریو به اردوها آمدم .

به نظر می رسد به مربیگری تیم ملی تکواندو فکر نمی کنی؟

دراین خصوص تصمیمی جدی نگرفتم. چرا که خودم را مربی نمی دانم. به نظرمن مربیان باتجربه و صاحب نظر زیادی وجود دارند که می توانند این نقش را برعهده بگیرند. دلیلی نمی بینم چون زمانی بازیکن بودم حالا بیایم در قامت یک مربی در تیم ملی تکواندوی بانوان فعالیت داشته باشم. دراین دو مقطع که به اردوهای تیم بانوان آمدم بیشتر به عنوان یک مشاور و دوست و شاید بازیکنی باتجربه کنار بازیکنان حضور داشتم و با کمال میل هرآنچه که در طی این سال ها آموخته بودمرا در اختیار بازیکنان قرار دادم.زمانی که کیمیا علیزاده خود را برای المپیک آماده می کرد از من دعوت کردند تا در اردوهای تمرینی او حضور داشته باشم.من هم آمدم تا شاید به واسطه تجربه ای که در المپیک پکن داشتم روحیه دهنده ای خوب برای کیمیا باشم.

و حضورت هم برای کیمیا خوب بود.

امیدوارم که این گونه بوده باشد.کیمیا در المپیک ریو فوق العاده درخشید و تکواندوی بانوان ایران را به مدالی که مستحقش بود رساند. تیم دختران نوجوان و جوان ما هم در قهرمانی جهان عالی بودند. خداروشکر تکواندوی بانوان در مسیر موفقیت قدم برمی‌دارد و امیدوارم این مسیر هرروز با موفقیت های بیشتری همراه باشد.

سال‌ها عضو تیم ملی تکواندوی بانوان بودی و المپیک را هم تجربه کردی، تکواندوی آن روزهای تو با تکواندوی امروز بانوان چخ تفاوت هایی پیدا کرده است؟

تفاوت ها که بسیار، اولین تفاوت در فیزیک ورزشکاران است. الان ورزشکاران ایرانی قدهایی بلند دارند که خودش یک امتیاز بزرگ به حساب می‌آید. حضور در رقابت های مختلف بین المللی و اردوهای مختلف نیز از جمله مواردی است که بانوان تکواندوکار ما دراین برهه زمانی از آن‌ها برخودرار هستند. اما زمانی که من در تیم ملی بودم به لحاظ فیزکی و جثه ریز نقش بودیم. من زمانی که برابر رقبایم قرار می‌گرفتم به هیچ وجه صورت زن نبودم. در واقع من با یک تکینک به المپیک رسیدم. به نظرم کار مربیان تیم ملی درآن مقطع کار بزرگی بود که با امکاناتی اینچنینی در المپیک هم حضور پیدا کردند.به نظرم زمین تکواندوی بانوان در حال حاضر آنقدر حاصلخیز است که به خوبی می توان از آن برداشت کرد.

از نگاه خوش جمال فکری حال تکواندوی بانوان خوب است.

حال تکواندوی بانوان در حال حاضر خوب هست اما حرفم من این است که دراین مقطع یک نفر آنقدر بزرگ نکنیم ویعد رهایش کنیم. پس از المپیک همه جا صحبت از کیمیا و موفقیت بزرگ او بود. او کار بزرگی کرد حقش است که به او توجه ویژه شود.اما متاسفانه در ورزش ما یک نفر را بزرگ می  کنیم و بعد دیگر سراغش نمی رویم. درواقع افراط و تفریط داریم. خود من زمانی که به المپیک پکن رفتم همه جا صحبت از حضور خوش جمال فکری بوداما بعد سراغی از من گرفته نشد. چندین سال دور بودم اما انگار نه انگار. حرف من این است که حالا این ورزشکاران را هم رها نکنیم و هوایشان را داشته باشیم. این ها سرمایه های ورزش ایران هستند .

با همه شرایطی که گفتی ، اگر از شما دعوت شود مربیگری تیم ملی تکواندوی بانوان را قبول می کنی؟

سوالی است که پاسخ دادن به آن نیاز به زمان دارد. نمی دانم چه پاسخی باید داد.هنوز که چنین تصمیمی گرفته نشده است.زمانی که در برابر این پیشنهاد قرار گرفتم به آن فکر می‌کنم.

کلیدواژه

سارا خوش جمال فكري

تيم ملي تكواندو بانوان

المپيك

کانال تلگرام ایران ورزشی
captcha