فوتبال ایران / شناسه خبر: 75692 / تاریخ انتشار : 1396/5/16 14:54
|

استوری طارمی در پاسخ به ایران ورزشی

عکاس ایران ورزشی شاهد جر بحث طارمی و خوردبین از فاصله دو متری بوده. طارمی با لحنی عصبانی خوردبین را که بزرگتر آن تیم است، تهدید می کند: از این به بعد اگر آدم متفرقه کنار زمین بیاید من می‌دانم و شما!

ایران ورزشی آنلاین / این استوری مهدی طارمی، مهاجم پرسپولیس است؛ اینکه چه ادبیاتی دارد و هنوز نمی تواند با کلمات فارسی حرف هایش را با مخاطبان درمیان بگذارد، بحث ما نیست چون از او انتظار می‌رود که خوب فوتبال بازی کند و خوب گل بزند نه اینکه خوب بنویسد. اما سوای فوتبال بازی کردن و فارسی نوشتن، انتظار می‌رود اخلاق و صداقت داشته باشد. 

عکاس ایران ورزشی شاهد جر بحث طارمی و خوردبین از فاصله دو متری بوده. طارمی با لحنی عصبانی خوردبین را که بزرگتر آن تیم است، تهدید می کند: از این به بعد اگر آدم متفرقه کنار زمین بیاید من می‌دانم و شما!
طارمی صادق باشد و اعتراف کند که این‌ها را به خوردبین گفته یا نه؟ 
البته که خوردبین تاج سر همه اهالی فوتبال است؛ طارمی به جای گفتن این جمله در استوری، درعمل احترام بزرگتر را نگه دارد. 
تلاش اطرافیان پرسپولیس برای پاک کردن عکس‌ها از دوربین عکاس پس از این جر و بحث، حکایت از این داشت که آنها همان موقع هم می دانستند که طارمی چه اشتباه بزرگی مرتکب شده.
 
---

 

گزارش پیشین ایران ورزشی:

کار طارمی به اینجا رسید: خط و نشان برای خوردبین!

کلیدواژه
مهدی طارمی
لیبک کوتاه خبر
http://iran-varzeshi.com/75692
ایران ورزشی
captcha
تازه ها
بیشتر