۲۵ مرداد ۱۳۹۶ / ۱۸:۲۶:۴۴

متوئیدی در یک قدمی یوونتوس
۲۵ مرداد ۱۳۹۶ / ۱۵:۳:۴۹

دو انتقال مهم در لیگ برتر انگلیس