جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  

هدفم بازی در اسپانیا و هلند است

پورعلی گنجی: ۵ درصد احتمال دارد به ترابوزان بروم

پاسخ منفی به الریان، الغرافه و شاید لیگ ترکیه

پورعلی گنجی-ترابوزان و یک سنگ بزرگ